Vad vi gör!

Inrha växthusutrustning

Vi har en övertygelse att vi alla ska göra det vi är bäst på. Ni som trägårdsmästare är helt klart världsmästare på att odla i era växthus och ska lägga all er tid på detta. När det sen kommer till nybyggnationer kan ni med trygg hand lämna över hela bygget till oss. Vi har lång erfarenhet i att bygga upp växthus anläggningar stora som små.


Följande ingår normal i en entreprenad men beroende på bestälningen:

  1. -Projektering
  2. -Skapandet av ritningar
  3. -Markarbeten
  4. -Byggnation av själva växthuset
  5. -Skygga eller/ och mörkläggning
  6. -Inredning
  7. -Transport system
  8. -Special byggnation tex slussar
  9. -All kabel dragning och koppling

Vi åtar oss som ett av få företagen i Sverige en total entreprenad för nybyggnation. Vår erfarna personal har mångårig erfarenhet utav växthus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid all byggnation och reparations arbeten finns det alltid Svensk personal på plats för att leda och organisera arbetet på bästa vis.

Välkomna med era förfrågningar, kontakta oss här

Dagens rubriker

Ekologisk odling i Richel växthus

Den som börjar med ekologisk växthusodling eller lägger om en konventionell odling behöver ett planerings och beslutsunderlag. Kan den planerade verksamheten bli ekonomiskt lönsam? Hur stor investering krävs och passar den nya produktionen
in i den befintliga?